Športová prípravka

Milí rodičia,

Aj v školskom roku 2023/2024 sme sa okrem samotného karate rozhodli zamerať najmä na všeobecnú športovú prípravu vašich detí.

Pravidelná športová aktivita prispeje k ich zdravému vývoju a prinesie im radosť z pohybu. Získajú tým pohybový základ pre akýkoľvek šport.

Obsahom tréningu sú:

  • základy atletiky - behy, skoky v rôznych formách
  • základy gymnastiky, strečingu a upolových cvičeni na rozvoj obratnosti, koordinácie a flexibility
  • základy karate, džuda a sebaobrany pre rozvoj disciplíny a osobnosti dieťaťa. 

 

Tréningy budú prebiehať:

  • ZŠ Kniežaťa Pribinu - pondelok a streda: 16:00 - 17:00 - od 18.9.2023
  • ZŠ Fatranská - utorok a štvrtok: 16:00 - 17:00 - od 19.9.2023
  • ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce - pondelok: 15:30 - 16:30

ONLINE prihláška

  • Športová prípravka