Športová prípravka

Milí rodičia,

Aj v školskom roku 2022/2023 sme sa okrem samotného karate rozhodli zamerať najmä na všeobecnú športovú prípravu vašich detí.

Pravidelná športová aktivita prispeje k ich zdravému vývoju a prinesie im radosť z pohybu. Získajú tým pohybový základ pre akýkoľvek šport.

Obsahom tréningu sú:

  • základy atletiky - behy, skoky v rôznych formách
  • základy gymnastiky, strečingu a upolových cvičeni na rozvoj obratnosti, koordinácie a flexibility
  • základy karate, džuda a sebaobrany pre rozvoj disciplíny a osobnosti dieťaťa. 
  • Športová prípravka