Farmex camp 2024

V dňoch 22. 7. - 28. 7. 2024 sa na Sklake pri Kreminici uskutoční medzinárodné letné sústredenie Farmex karate camp.

Horské stredisko Skalka aréna sa nachádza 1252 m nad morom a tým je ideálnym miestom na akúkoľvek športovú prípravu. Sústredenia sa zúčastnia reprezentanti z Ukrajiny, Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska. Tréningy budú prebiehať v športovej hale Relax centrum, kde budú k dispozícii 4 tatami, a taktiež v exteriéri pod vedením Klaudia Farmadína a iných kvalifikovaných medzinárodných trénerov.

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Minciar. Cena kempu s plnou penziou je 350€.
V prípade záujmu pošlite prihlášku na e-mailovú adresu klaudiofarmadin@gmail.com. Je potrebné uviesť meno účastníka, vek a veľkosť trička.
Prihlášky budú prijímané do 10. 7. 2023. Ubytovanie bude rezervované až po zaplatení zálohy 100€ na účet č. SK51 0900 0000 0051 8846 4677. Do poznámky prosím uveďte meno účastníka alebo účastníkov.

 

The international summer Farmex karate camp will be held from 22/7/2024 to 28/7/2024 in Skalka pri Kremnici.

The mountain resort Skalka Arena is situated in the altitude of 1252 m above the sea level and therefore it is an ideal spot for any sport training. The camp will be attended by representatives from Ukraine, Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia. Athletes of all age categories may sign up. Trainings will take place in the exterior as well as in the Relax centrum Sports Hall where 4 tatami will be available. The trainings will be led by Klaudio Farmadín and other qualified international coaches.

Accomodation is provided in the hotel Minciar. The price of the camp with full board is 350€. If you are interested, send the application to the e-mail address klaudiofarmadin@gmail.com. It is necessary to state the participant’s name, age and T-shirt size.

The applications will be accepted until 10/7/2024. The accomodation will be booked only upon the payment of deposit 100€ to the account no. SK51 0900 0000 0051 8846 4677. Please, state the name of the participant or participants in the note.

  • Farmex camp 2024
  • Farmex camp 2024