Tréningy v kolíske karate

8. apríl 2018: Klaudio so svojimi nasledovníkmi navštívili kolísku karate - Japonsko. Absolvovali niekoľko náročných tréningov so študentami Osaka Kindai, navšťívíli zaujímavé miesta a ochutnali mieste špeciality.

  • Tréningy v kolíske karate
  • Tréningy v kolíske karate
  • Tréningy v kolíske karate
  • Tréningy v kolíske karate
  • Tréningy v kolíske karate
  • Tréningy v kolíske karate
  • Tréningy v kolíske karate
  • Tréningy v kolíske karate