Farmex karate camp 2021 - 18. ročník

V dňoch 26. 7. - 1. 8. 2021 sa na Sklake pri Kreminici uskutočnilo medzinárodné letné sústredenie Farmex karate camp.

Horské stredisko Skalka aréna sa nachádza 1252 m nad morom a tým je ideálnym miestom na akúkoľvek športovú prípravu. Sústredenia sa zúčastňujú reprezentanti z Bulharska, Ukrajiny, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Čiech a Slovenska. Tréningy prebiehajú v športovej hale Skalka aréna, kde sú k dispozícii 4 tatami, a taktiež v exteriéri pod vedením Klaudia Farmadína a iných kvalifikovaných medzinárodných trénerov.

 Milí športovci a účastníci kempu,

nižšie Vám prinášame informácie, ktoré sú nevyhnutné k účasti na camp a súťaž:

 1. Platba za kemp  je 270 Eur. Platbu je možné uhradiť v hotovosti pri registrácii priamo na mieste, prípadne prevodným príkazom na číslo klubového účtu: SK4765000000000020268434, príjemca ŠK Karate Farmex. Do poznámky je potrebné uviesť meno účastníka kempu a Farmex karate camp
 2. Zahraniční účastníci sa musia  preukázať a odovzdať nasledovné dokumenty:
 • Potvrdenie o zaočkovaní alebo RT PCR test, nie starší ako 72 hodín
 • Čestné prehlásenie (v prípade účastníka do 18 rokov podpíše zákonný zástupca dieťaťa -– doniesť podpísané a vytlačené)

Čestné prehlásenie účastníka podujatia

 

Please, find the next information regarding the participation at the camp and the competition:

 1. Fee for the camp is 270 Euros. The payment can be made in cash upon the registration directly on the spot, or by a transfer to the club bank account number: SK4765000000000020268434, beneficiary/recipient ŠK Karate Farmex. The additional information for the recipient shall contain the name of the camp participant and „Farmex Karate Camp”. 
 2. Foreign participants must submit the documents:
 • Vaccination Confirmation or negative RT PCR test, not older than 72 hours
 • Declaration (if a participant is under 18, signed by the child's legal guardian - bring signed and printed)

Declaration of the event participant

 

Program  Schedule
Pondelok 11:00 - 14:30: Registrácia a ubytovanie
 • Platba/predloženie dokladu o úhrade v prípade prevodného príkazu
 • Doklad o očkovaní
 • RT PCR test (zahraniční účastníci)
 • Antigénový test (domáci účastníci)
 • Čestné prehlásenie
15:30: Skladanie tatami - Športová hala Skalka Aréna
17:00 - 18:30: Tréning
19:00: Večera
Monday 11:00 AM–2:30 PM: Registration and check-in
 • Payment/bank transfer confirmation submission
 • Vaccination certificate submission
 • RT PCR test (foreign participants) confirmation submission
 • AG test (slovak participants) confirmation submission
 • Declaration of honour submission
3,30 PM:  Tatami preparation in Sport Hall Skalka Arena
5,00 – 6,30 PM: Training
7,00 PM:  Dinner
Utorok 7:00: Budíček
7:15: Ranný beh a rozcvička
9:00 - 10:30: Tréning pretekárov do 13 rokov
9:30: Testovanie pretekárov nad 13 rokov
12:00: Obed pretekárov do 13 rokov
12:30: Obed pretekárov nad 13 rokov
16:00 - 17:00: Tréning pretekárov do 13 rokov
17:00 - 18:30: Tréning pretekárov nad 13 rokov
19:00: Večera pretekárov do 13 rokov
19:30: Večera pretekárov nad 13 rokov
Tuesday 7:00 AM: Wake up
7:15 AM: Morning run and warm up
9:00 - 10:30 AM: Training for participants under 13 years
9:30 AM: Testing of participants over 13 years
12:00 PM: Lunch for participants under 13 years
12:30 PM: Lunch for participants over 13 years
4:00 - 5:00 PM: Training for participants under 13 years
5:00 - 6:30 PM: Training for participants over 13 years
7:00 PM: Dinner for participants under 13 years
7:30 PM: Dinner for participants over 13 years
Streda 7:00: Budíček
7:15: Ranný beh a rozcvička
8:30 Psychologické testy repre SR a ČR
9:00 - 10:00 Tréning pretekárov do 13 rokov
10:00 - 11:30 Tréning pretekárov nad 13 rokov
12:00: Obed pretekárov do 13 rokov
12:30: Obed pretekárov nad 13 rokov
16:00 - 17:00: Tréning pretekárov do 13 rokov
17:00 - 18:30: Tréning pretekárov nad 13 rokov
19:00: Večera pretekárov do 13 rokov
19:30: Večera pretekárov nad 13 rokov
Wednesday 7:00 AM: Wake up
7:15 AM: Morning run and warm up
9:00 - 10:00 AM: Training of participants under 13 years
10:00 - 11:30 AM: Training of participants over 13 years
12:00 PM: Lunch for participants under 13 years
12:30 PM: Lunch for participants over 13 years
4:00 - 5:00 PM: Training of participants under 13 years
5:00 - 6:30 PM: Training of participants over 13 years
7:00 PM: Dinner for participants under 13 years
7:30 PM: Dinner for participants over 13 years
Štvrtok 7:00: Budíček
7:15: Ranný beh a rozcvička
9:00 - 10:00 Tréning pretekárov do 13 rokov
10:00 - 11:30 Tréning pretekárov nad 13 rokov
12:00: Obed pretekárov do 13 rokov
12:30: Obed pretekárov nad 13 rokov
16:00 - 17:00: Tréning pretekárov do 13 rokov
17:00 - 18:30: Tréning pretekárov nad 13 rokov
19:00: Večera pretekárov do 13 rokov
19:30: Večera pretekárov nad 13 rokov
Thursday 7:00 AM: Wake up
7:15 AM: Morning run and warm up
9:00 - 10:00 AM: Training of participants under 13 years
10:00 - 11:30 AM: Training of participants over 13 years
12:00 PM: Lunch for participants under 13 years
12:30 PM: Lunch for participants over 13 years
4:00 - 5:00 PM: Training of participants under 13 years
5:00 - 6:30 PM: Training of participants over 13 years
7:00 PM: Dinner for participants under 13 years
7:30 PM: Dinner for participants over 13 years
Piatok 7:00: Budíček
7:15: Ranný beh a rozcvička
9:00 - 10:00 Sparingy kadetky, juniorky a seniorky
10:00 - 12:00 Sparingy kadeti, juniori a seniori
12:00: Obed pretekárov do 13 rokov
12:30: Obed pretekárov nad 13 rokov
16:00 - 17:00: Sparingy kadetky, juniorky a seniorky
17:00 - 19:00: Sparingy kadeti, juniori a seniori
19:00: Večera pretekárov do 13 rokov
19:30: Večera pretekárov nad 13 rokov
Friday 7:00 AM: Wake up
7:15 AM: Morning run and warm up
9:00 - 10:00 AM: Sparings female cadets, juniors and seniors
10:00 - 12:00 AM: Sparings male cadets, juniors and seniors
12:00 PM: Lunch for participants under 13 years
12:30 PM: Lunch for participants over 13 years
4:00 - 5:00 PM: Sparings female cadets, juniors and seniors
5:00 - 7:00 PM: Sparings male cadets, juniors and seniors
7:00 PM: Dinner for participants under 13 years
7:30 PM: Dinner for participants over 13 years
Sobota 7:00: Budíček
7:15: Ranný beh a rozcvička
9:00 - 10:00: Tréning pretekárov do 13 rokov
10:00 - 11:30: Tréning pretekárov nad 13 rokov
12:00: Obed pretekárov do 13 rokov
12:30: Obed pretekárov nad 13 rokov
16:00 - 17:00: Tréning pretekárov do 13 rokov
17:00 - 18:30: Tréning pretekárov nad 13 rokov
19:00: Večera pretekárov do 13 rokov
19:30: Večera pretekárov nad 13 rokov
Saturday 7:00 AM: Wake up
7:15 AM: Morning run and warm up
9:00 - 10:00 AM: Training of participants under 13 years
10:00 - 11:30 AM: Training of participants over 13 years
12:00 PM: Lunch for participants under 13 years
12:30 PM: Lunch for participants over 13 years
4:00 - 5:00 PM: Training of participants under 13 years
5:00 - 6:30 PM: Training of participants over 13 years
7:00 PM: Dinner for participants under 13 years
7:30 PM: Dinner for participants over 13 years
Nedeľa   Sunday  

 

 • Farmex karate camp 2021 - 18. ročník