Športová prípravka

Milí rodičia,

tento rok sme sa okrem samotného karate rozhodli zamerať najmä na všeobecnú športovú prípravu vašich detí.

Pravidelná športová aktivita prispeje k ich zdravému vývoju a prinesie im radosť z pohybu. Získajú tým pohybový základ pre akýkoľvek šport.

Obsahom tréningu sú základy atletiky - behy, skoky v rôznych formách, základy gymnastiky, strečingu a upolových cvičeni na rozvoj obratnosti, koordinácie a flexibility. Základy karate, džuda a sebaobrany pre rozvoj disciplíny a osobnosti dieťaťa.

Od 9. septembra 2019.

ZŠ Škultétyho:  Pondelky a stredy od 16:00 do 17:00

ZŠ Fatranská: Utorky a štvrtky od 16:00 do 17:00

  • Športová prípravka